ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
60 ΛΕΠΤΩΝ
  • Για απομακρυσμένες περιοχές χρέωση επιπλέον 10 €
60 €
ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
90 ΛΕΠΤΩΝ
  • Για απομακρυσμένες περιοχές χρέωση επιπλέον 10 €
80 €
ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
120 ΛΕΠΤΩΝ
  • Για απομακρυσμένες περιοχές χρέωση επιπλέον 10 €
100 €